Zwroty i reklamacje

 

 • 6 Odstąpienie od umowy 
  1. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Klient, będący Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego może w terminie 10 dni od dnia realizacji zamówienia, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu koniczne wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Rekomendowanym przez Sprzedawcę sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie oświadczenia, znajdującego się pod adresem: https://kupmii.pl/pl/i/Odstapienie-od-umowy/14, mailowo na adres: bok@kupmii.pl
  3. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, Klient powinien dołączyć dowód zakupu Produktów, lub w inny sposób udokumentować zakup Produktów.
  4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu od następujących pakietów:
  1. a)ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia, w tym w szczególności produkty żywnościowe;
  2. b)dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych.
  1. Klient ma obowiązek zwrócić Produkty, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 10 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
  2. Rekomendowanym sposobem wykonania prawa odstąpienia od umowy, który umożliwi Sprzedawcy jak najszybsze załatwienie sprawy jest osobisty zwrot Towarów do siedziby Sprzedawcy.
  3. Zwrot Produktów następuje na koszt Klienta.
  4. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Zamawiającego oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Produkty.
  5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
  6. Przed odstąpieniem od umowy, Zamawiający nie powinien korzystać z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. W przeciwnym razie, Zamawiający będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów..
  7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).
  8. W związku z tym, iż Klient żąda wykonania Usługi Dostawy przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, w zakresie Usługi Dostawy prawo odstąpienia Klientowi nie przysługuje.
 • 7
  Reklamacje
 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z umową po jego wydaniu Klient ma prawo złożyć reklamację.
 2. Reklamacje przyjmowane są pod adresem e-mail: bok@kupmii.pl
 3. W przypadku Produktów żywnościowych reklamacja z tytułu niezgodności towaru
  z umową może być rozpatrzona przez Sprzedawcę, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż w terminie
  1 dnia od dnia Realizacji Zamówienia.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia jej przez Klienta. O sposobie rozpatrzenia Reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie lub poprzez e-mail.
 5. Zwrot środków w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi w ciągu
  5 dni od dnia pozytywnego uznania reklamacji, przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl